Boondi Ladoo
बूंदी चे लाडू

20

pcs - ₹

200

0


Boondi Ladoo Bulk
बूंदी चे लाडू

200

pcs - ₹

950

0


Dink Ladoo
डिंकाचे लाडू

20

pcs - ₹

500

0


Dink Ladoo Bulk
डिंकाचे लाडू

200

pcs - ₹

1800

0


Goad Shankarpaali
गोड शंकरपाळी

100

g - ₹

25

0


Khaare Shankarpaali
खारे शंकरपाळी

100

g - ₹

25

0


Goad Shankarpaali Bulk
गोड शंकरपाळी

1

kg - ₹

200

0


Khaare Shankarpaali Box
खारे शंकरपाळी

1

kg - ₹

200

0


Kaju Katli
काजू कतली

100

g - ₹

100

0


Kaju Katli Bulk
काजू कतली

1

kg - ₹

950

0


Chivda
चिवडा

500

grams - ₹

100

0


Peanut Chutney
शेंगदाणा चटणी

100

g - ₹

45

0


Jawas Chutney
जवस चटणी

100

g - ₹

35

0


Gralic Chutney
लसूण चटणी

100

g - ₹

60

0


Peanut Chutney 1 kg
शेंगदाणा चटणी

1

kg - ₹

350

0


Flax Seed Chutney 1kg
जवस चटणी

1

kg - ₹

300

0


Gralic Chutney 1 kg
लसूण चटणी

1

kg - ₹

500

0


Dress 1

1

pc - ₹

100

0


Dress 2

1

pc - ₹

100

0


Dress 3

1

pc - ₹

100

0


Dress 4

1

pc - ₹

100

0


Dress 5

1

pc - ₹

100

0


Dress 6

1

pc - ₹

100

0


Dress 7

1

pc - ₹

100

0


Dress 8

1

pc - ₹

100

0


Dress 9

1

pc - ₹

100

0


Dress 10

1

pc - ₹

100

0


Dress 11

1

pc - ₹

100

0


Dress 12

1

pc - ₹

100

0


Dress 13

1

pc - ₹

100

0


Dress 14

1

pc - ₹

100

0


Dress 15

1

pc - ₹

100

0


Dress 16

1

pc - ₹

100

0


Dress 17

1

pc - ₹

100

0


Purse 1

1

pc - ₹

100

0


Wallet 1

1

pc - ₹

100

0


Wallet 2

1

pc - ₹

100

0


Wallet 3

1

pc - ₹

100

0


Bag 1

1

pc - ₹

100

0


8 Dink Ladoo + 500gm Chivda + 100gm Peanut Chutney

1

pc - ₹

325

0


8 Dink Ladoo + 12 Boondi Ladoo + 500gm Chivda + 500gm Sweet Shankarpali + 100gm Peanut Chutney

1

pc - ₹

600

0